Spilleregler for frivillige

Når du er frivillig hos Cph Volunteers, indgår du i et fællesskab med frivillige og arrangører, hvor din hjælp er afgørende for eventet. Læs derfor om vores do's and dont's som frivillig.

Som frivillig i Cph Volunteers spiller du en stor og vigtig rolle, når du deltager på et event. Uden din frivillige indsats ville det ikke være muligt at afholde succesfulde events i København. 

Cph Volunteers er Københavns største og (synes vi selv) bedste gruppe af eventfrivillige, og derfor vi vil gerne sikre, at både frivillige og samarbejdspartnere får den bedst mulige oplevelse. 

På denne side har vi samlet en række do's and dont's for frivillige i Cph Volunteers.

Spilleregler for frivillige

Du er vigtig - så bliv ikke væk

Af hensyn til arrangør og de øvrige frivillige forventer vi, at du kommer til tiden til din vagt, og at du bliver der til den slutter.

Bliver du forhindret eller syg, så melder du afbud i så god tid som muligt – helst senest 72 timer før, for at kunne give plads til en på ventelisten.

Hvis du helt udebliver fra din vagt uden afbud, så skal både frivilligkollegaer og arrangører arbejde mere. Det synes vi er dårlig stil. Derfor har vi valgt, at en udeblivelse uden afbud forinden fører til en advarsel. To udeblivelser medfører, at din profil bliver deaktiveret. Mener du, at en advarsel er uberettiget, så skal du være velkommen til at kontakte kontoret på cphvolunteers@kk.dk

Sådan opfører vi os i Cph Volunteers

Når du er frivillig i Cph Volunteers, forventer vi:

At du udviser en adfærd, der kan forsvares overfor organisationen, arrangør og publikum (eksempelvis at du har en positiv attitude, er præsentabel, ædru, velsoigneret etc.).

Som udgangspunkt er det ikke tilladt at drikke alkohol på vagterne, medmindre arrangøren og/eller din teamleder tillader det.

At du som frivillig ved events er et bidrag/ressource for eventarrangørerne (eksempelvis at du er indstillet på at løfte opgaven, er hjælpsom, at du udviser fleksibilitet og imødekommenhed overfor både opgaven, arrangør, eventuelle teamledere og publikum, spørger hvis du er i tvivl, rydder op efter dig etc.)

At du er indstillet på at være en holdspiller, der sammen med det øvrige hold skiftes til at tage både det sjove men også de mindre sjove opgaver og ikke tager længere pauser, end hvad der er aftalt.

At du er social og bidrager til fællesskabet – eks. snakker med og er opmærksom overfor de andre frivillige, ikke isolerer dig bag telefon eller høretelefoner, når du er på opgaven etc.

At du er tolerant og åben i forhold til køn, alder, handicaps, seksuel orientering, kultur, sprog etc. Cph Volunteers er en international og mangfoldig frivilliggruppe.

At du læser dine mails fra arrangør og Cph Volunteers' kontor, og at du har forstået og er indforstået med opgavebeskrivelsen, inden du tilmelder sig.

At du respekterer andres ønsker/forståelse af ‘god tone’.

Du vurderer selv, hvad du kan være frivillig til

Når du tilmelder dig en vagt, vil der altid være beskrevet hvilke krav, der stilles til den frivillige. Det er op til dig som frivillig i Cph Volunteers at vurdere, om du kan leve op til de krav. 

Det kan være krav om sprogkunnen, fysisk formåen eller hvordan du forventes at samarbejde. Så læs kravene igennem og overvej, om det er noget du vil kunne leve op til. 

Hvis du har et handicap eller andre fysiske eller mentale begrænsninger, beder vi dig selv vurdere inden du melder dig til, om de opgaver vi udbyder er relevante og mulige at udføre for dig. Cph Volunteers screener ikke opgaver på vegne af frivillige. Hvis det vurderes, at din formåen ikke matcher med de opgaver, Cph Volunteers udbyder, så kan du blive meldt ud af gruppen.

Vi er fælles om opgaven, selvom der er nogen med mere erfaring end andre

I Cph Volunteers er der forskellige typer medlemsskab, som beskrives herunder. Selvom man har forskellig erfaring, er det en stærk kultur i Cph Volunteers at vi alle er lige, når vi er ude som frivillige og hjælpe med en opgave.

 

Medlemsskabstyper

Som nyoprettet medlem fremstår du som 'medlem' i iVolunteer.

Så snart du har været ude som frivillig på dit første event, får du status som 'aktivt medlem'.

Efterhånden som du får flere oplevelser som frivillig ved at deltage i events, vil du stige til:

  • Bronzemedlem (5 events)
  • Sølvmedlem (10 events)
  • Guldmedlem (20 events og derover)

Ved særligt efterspurgte events, kurser og medlemsarrangementer vil vi i nogle tilfælde prioritere i forhold til type af medlemskab. Det er vores måde at belønne meget aktive medlemmer.

 

Du kan altid se din medlemsstatus og historik i din profil i iVolunteer.

Hvad siger loven om at være frivillig?

Når du er ude som frivillig, er det arrangøren som er ansvarlig for at din arbejdsopgave er forsvarlig, lovlig og tryg.

Der er forskellige regler for frivilliges arbejdstid, alt efter om du er på dagpenge, kontanthjælp, efterløn eller andre ydelser. Du skal selv afklare med din sagsbehandler i a-kassen eller kommunen, hvilke regler der gælder i netop din situation.

I dansk lovgivning er der næsten de samme regler for frivilligt arbejde som for lønnet arbejde. Dette har konsekvenser for, hvad man må som international borger. De fleste må gerne arbejde som frivillige, men det afhænger af, hvor man stammer fra, og på hvilket grundlag man opholder sig i Danmark - om man er EU-borger, på opholdstilladelse etc. Du kan kontakte https://uim.dk/siri for mere information.