Change language

Effektiv online koordinering af frivillige og events

iVolunteer er en digital platform, som matcher frivillige med events og opgaver. For nyligt er det blevet muligt for alle at få adgang til og bruge platformen på forskellige niveauer – lige fra enkeltstående events, tilbagevendende begivenheder og til opbygning og koordinering af nye frivillighedskorps.

Med iVolunteer bliver det let at være frivillig, når man har tid og lyst. Til glæde den frivillige og til gavn for kulturevents og frivilliggrupper. De frivillige får let overblik over de tilbud, der er relevante for dem. Samtidig kan eventarrangører effektivt rekruttere og kommunikere med frivillige.

Centrale funktioner i iVolunteer er:

 • Online tilmelding til frivilligopgaver
 • Kalendervisning af aktuelle frivilligevents
 • Vagtplan både online og i excel-format
 • Nyhedsbrevsmodul til nem kommunikation
 • Evalueringsmodul som rater events på en række parametre
 • Loyalitetsprogram til frivillige med guld-sølv-bronze-badges
 • Automatisk udsendelse af mails
 • Responsivt design, tilpasset egen visuel profil
 • XML feed til hjemmeside
 • Dansk og engelsk version

Platformen er udviklet af Cph Volunteers, der har brugt den dagligt siden 2013, og har serviceret over 6.000 frivillige og 500 events. Den lever op til Københavns Kommunes interne sikkerhedsstandarder – herunder GDPR – og den bruges desuden af International House, Høje Taastrup Kommune og Holbæk Kommune.

Kontakt os på ivolunteer@kk.dk for at høre nærmere. Til højre kan du også downloade en kort præsentation af iVolunteer, som er målrettet kommuner.

 

Efficient online coordination of volunteers and events

iVolunteer is a digital platform that matches volunteers with events and tasks. Recently, it has become possible for everyone to access and use the platform at various levels. We have sollutions for both one time only events, recurring events and for building and coordinating an entirely new volunteer group. iVolunteer makes it easy to volunteer when you feel like it. This makes volunteering fun and flexible for the volunteer and it benefits cultural events and volunteer groups. Volunteers get an easy overview of the offers that are relevant to them. At the same time, event organizers can effectively recruit and communicate with volunteers.

Key features of iVolunteer include:

 • Online registration for volunteer assignments
 • Calendar view of current volunteer events
 • Rosters both online and in Excel format
 • Newsletter module for easy communication
 • Evaluation module that rates events on a number of parameters
 • Loyalty program for volunteers with gold-silver-bronze badges
 • Automatic emailing system
 • Responsive design, adapted to your own visual design
 • XML feed for website
 • Danish and English version

The platform was developed by Cph Volunteers who has used it daily since 2013 and it has been used by over 6,000 volunteers and 500 events. It complies with the City of Copenhagen's internal security standards - including GDPR - and it is also used by International House, Høje Taastrup Municipality and Holbæk Municipality.

Contact us at ivolunteer@kk.dk for more information. On the right you can also download a short presentation of iVolunteer for municipalities (in Danish only).

Koordinator-interface

 • Fuld styring af adgang og synlighed
 • Vagter kan tages først-til-mølle, anmodning eller udpegning
 • Fuldt overblik over vagtplaner med export til Excel.
 • Åben kommunikation omkring arrangementer og opgaver i systemet
 • Nyhedsbreve/informationsmail til hele gruppen
 • Klart overblik med advisering 
 • Uddelegering af opgaver med begrænset rettighed til fx lokal teamleder

Frivillig-interface

 • Opret egen profil og opdaterer selv kontaktoplysninger 
 • Overskuelig oversigt over potentielle opgaver
 • Kommuniker med andre frivillige/koordinatorer om opgaver
 • Modtag straks bekræftelsesmail 
 • Se aktuelle vagter og personlig historik

Tekniske features

 • Fuldt responsivt design
 • Mailsvar: Lav jeres egne brevskabeloner, som automatisk udsendes
 • Flere roller/ansvarsniveauer muligt
 • Brug egne logoer og billeder
 • Lav XML-feed til egen hjemmeside
 • Dansk/Engelsk
 • Lever op til gældende sikkerhedsgodkendelser, GDPR mm.