Change language

Sekretariatet

Sekretariatet er bindeleddet mellem de frivillige og eventarrangørerne. Derudover varetager sekretariatet ekstern rådgivning i forbindelse med brug af frivillige, medlemskommunikation, planlægning og afvikling af arrangementer og kurser, samt i forhold til økonomi og administration.

Kontaktoplysninger

Cph Volunteers
Københavns Kommune
Rådshusstræde 13
1466 København K

 

Projektleder: Maja Quist

Mail: info@cphvolunteers.dk

Tlf: 24 92 39 23

 

Projektkoordinator: Kristina Henze

Mail: info@cphvolunteer.dk

Tlf: 21 16 93 18

Cph Volunteers vil gerne sige tak til vores samarbejdspartnere og sponsorer: