Change language


Cph Volunteers er hele Københavns frivilligkorps og består af omkring 2200 frivillige. Vores medlemmer er både nationale og internationale. Fælles for dem alle er, at de har en interesse i, og lyst til, at være frivillige. Læs mere om, hvad du får ud af at være frivillig her.

Meld dig som frivillig hos Cph Volunteers ved at udfylde nedenstående formular.