Cph Volunteers ophører pr 1. januar 2023

Københavns Kommunes nuværende bevilling til Cph Volunteers udløber ved udgangen af 2022. Da bevillingen ikke blev forlænget af Københavns Borgerrepræsentation i kommunens budget for 2023, så indstilles driften af Cph Volunteers pr. 31. december 2022.

Opdateret 26. januar 2023

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 17. januar 2023 blev det besluttet, at eventfrivilligheden fremover kan drives af en anden aktør end Københavns Kultur- og Fritidsforvaltning. Frivilligindsatsen kan inspireres af det tidligere Cph Volunteers, som formidlede eventfrivillige til Københavns mange kultur- og idrætsevents, og kan varetages med et øget fokus på bydelsfrivillighed.  

Kultur- og Fritidsforvaltningen indleder nu processen med at finde en relevant aktør til varetage eventfrivilligindsatsen i Københavns Kommune. Derfor afholdes der d. 31. januar et informationsmøde for aktører, som kunne have interesse i at varetage og udvikle en frivilligindsats med fokus på events i kultur- og fritidslivet.

Læs mere om mødet og tilmelding i den mørkegrønne faktaboks nederst på siden.

 

Opdateret d. 7. december 2022

Kultur - og Fritidsforvaltningen arbejder på at finde nye løsninger på, hvorledes vi kan holde fast i og udvikle den kulturelle frivillighed. Der forventes at en ny model kan besluttes politisk i foråret 2023.

Fra nytår og indtil da, vil Cph Volunteers indsats og den dertilhørende IT-portal iVolunteer holde pause. Det betyder at der som udgangspunkt ikke vil være support på telefon, mails og iVolunteer. Alle oplysninger på både frivillige og arrangører vil blive i systemet og være tilgængelige, hvis der bliver en ny frivillighedsindsats.

Frem til en ny model er besluttet, kan du finde events og skrive direkte til arrangørerne på vores opslagstavle med events i 2023.

Cph Volunteers har eksisteret siden 2009, og betjener årligt omk. 1.500 frivillige og omk. 100 små og store eventarrangører i København og stiller IT-koordineringsværktøjer til rådighed uden omkostninger for brugerne. Herunder eventoversigt, tilmelding, vagtplan, kommunikation, historik og evaluering. Derudover rådgiver Cph Volunteers events om rekruttering, fastholdelse og koordinering af frivillige.

Al aktivitet i Cph Volunteers ophører pr. 1. januar 2023.

For eventarrangører

Alle events – nuværende og kommende – der afvikles inden 31. december 2022 gennemføres som normalt. Der vil i perioden være normal drift, og dermed ingen ændringer for hverken frivillige eller eventarrangører. Alt samarbejde om events i 2023 er desværre ikke muligt for Cph Volunteers at gennemføre. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil kontakte alle berørte arrangører direkte. Det vil fra i dag 3. oktober 2022 ikke være muligt at offentliggøre nye opgaver og efterlyse frivillige til events, der afvikles fra og med 2023.

Kultur- og Fritidsforvaltningen vil stå til rådighed for spørgsmål og andre henvendelser resten af 2022 (se kontaktinfo nederst). Ligeledes vil relevant information blive samlet på hjemmesiden og udsendt i nyhedsbreve.

For frivillige

Det vil fortsat være muligt at tilmelde sig events, som afvikles i løbet af 2022. Disse events afvikles planmæssigt.  Kultur- og Fritidsforvaltningen vil løbende samle evt. yderligere information på hjemmesiden og udsende via nyhedsbreve.

Kontakt

Spørgsmål og henvendelser kan sendes til cphvolunteers@kk.dk. Cph Volunteers er året ud fortsat åben for personlige og telefoniske henvendelser onsdage kl. 13-15.30 i Huset, Rådhusstræde 13, 1466 København K eller på tlf. 24923923. Du kan desuden orientere dig på på denne hjemmeside.

Tak for nu

Cph Volunteers vil gerne takke alle de tusinde af frivillige, samarbejdspartnere og små og store events, som siden 2009 har bidraget til at gøre København til en levende og mangfoldig kulturmetropol. Vi vil gøre vores yderste for, at frivilligheden lever videre i nye former, og at Københavns eventliv også fremover får god og let adgang til frivillige.

For English version - see attached file

Officiel meddelelse på dansk og engelsk

Informationsmøde om foreningsdrift af Cph Volunteers