Tilskud til ny indsats for episodisk eventfrivillighed

Fra efteråret bliver det muligt for eksterne aktører, at søge tilskud til at etablere og udvikle en ny indsats for episodisk eventfrivillighed i København.

Et flertal blandt borgerrepræsentationens partier underskrev i sidste uge en aftaletekst for Københavns Kommunes budget 2024. Heraf fremgår følgende:  

KF038 Tilskud til ny indsats for episodisk eventfrivillighed

Cph Volunteers formidler årligt frivillige til ca. 80 københavnske kultur- og idrætsevents. Bevillingen til Cph Volunteers udløber i 2023.  

Der afsættes:

      - 0,6 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til ny episodisk eventfrivillighed

Parterne (dvs. partierne bag aftaleteksten, red.) er enige om, at Kultur- og Fritidsudvalget afsætter yderligere finansiering indenfor egen ramme til etablering af en ny indsats for episodisk eventfrivillighed.  

 

KFF er ved at afklare den nærmere proces. Særligt fokuseres der på at give ansøgere bedst muligt tid til at udarbejde gode ansøgninger, hente bestyrelsesmandater, opsøge samarbejdspartnere mv. Forventningen er nemlig stadig, at den nye indsats skal gå i luften allerede i løbet af 1. kvartal 2024.  

Er du interesseret i at høre mere?

Martin Qwist

Er du interesseret i at vide mere om den kommende ansøgningsproces - og kriterier, kan du kontakte specialkonsulent i Kultur - og Fritidsforvaltningen, Martin Qwist. 

Aftaletekst til Budget 2024

Du kan læse mere om Budget 2024 her. Du finder beslutningen vedr. den nye frivilligindsats på side 24. 

Lukning af Cph Volunteers

Københavns Kommunes bevilling til Cph Volunteers udløb ved udgangen af 2022. Da bevillingen ikke blev forlænget af Københavns Borgerrepræsentation i kommunens budget for 2023, blev driften af Cph Volunteers indstillet den 31. december 2022

Den 21. marts 2023 blev Københavns budgetpartier enige om at afsætte midler til at opretholde Cph Volunteers i resten af 2023, indtil der var afklaring omkring en eventuel ny frivillighedsindsats. 

Cph Volunteers fortsætter til og med 31. december 2023.Det forventes at en ny indsats for episodisk eventfrivillighed er i gang fra 1. kvartal 2024